MACAAFA QULQULLUU AFAAN OROMOO PDF

Get this from a library! Macaafa qulqulluu: afaan oromoo.. [YaʼItyop̣yā maṣhaf qedus māh̲bar.;]. Download Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu Apk luu free- all latest and older versions( Gara Hiika Afaan Oromoo tti baga nagaan dhuftan! Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf .

Author: Shakaktilar Meztizshura
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 24 January 2018
Pages: 451
PDF File Size: 5.32 Mb
ePub File Size: 19.13 Mb
ISBN: 897-5-34138-759-3
Downloads: 47735
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vosida

Islamic Sex Guide in Bangla. Bible App by Olive Tree. Deebii kanaa argachuuf, wanta Macaafni Qulqulluun kadhannaa ilaalchisee barsiisu barachuu qabda. Create lists, bibliographies and reviews: Please note that we provide original and pure apk file and provide faster download speed qjlqulluu Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu apk mirrors. Sex Life in Bangla.

Please enter your name. This apk is safe to download from this mirror and free of any virus.

Don’t have an account? Isa irraa maal baranna? Seenaa fi Kitaaba Qulqulluu.

  HEROSCAPE RULES PDF

Cancel Forgot your password? Women’s Sex Guide in Bangla. Waaqayyo isin haa Eebbisu!

Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu

Barri iddoo guddaa qabaachuu isaa ragaan Macaafa Qulqulluu nuuf mirkaneessu jiraa? Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours.

Please submit your review for Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu. The E-mail message field is required. Nearly years after the translation of bible into Afan Oromo by Onesmus Nesib and the first printed Afaan Oromoo Bible on paper, the way people reads Holy Bible changed radically.

Onesmoos Nasiib namni biyya Oromoo bara tti Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga’ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbifatu godhe.

Swahili Bible – Biblia Takatifu. You may send this item to up to five recipients. Pro Huji Cam for Android Tips. Afaan kee filadhu Afaanota: The E-mail Address es you entered is are not in a valid format.

  INDUSTRIAL AND POWER ELECTRONICS BY G.K MITHAL PDF

Macaafa qulqulluu : afaan oromoo. (Book, ) []

Bible in hand – Steadfast Love. User lists with this item 1 Fiqaaduu 4 items by Lammii updated Cuuphaan maal akka argisiisuu fi akkamitti raawwatamuu akka qabu baradhu.

Ok I Agree Learn More. Holy Bible for women; Read the bible offline in the most convenient way. Versions of this app apk available with us: Kun Kaayyoo Waaqayyoo Turee? Select type of offense: Macaafni Qulqulluun eenyummaa angafa ergamootaa nutti hima. Please verify that you are not a robot.

Macaafni Qulqulluun Maal Barsiisa? | Barumsa Macaafa Qulqulluu

Access popular eBook community macaxfa readers discover, share, and connect. Yesus, raajii Macaafni Qulqulluun Masiihiicha ilaalchisee dubbate hunda raawwateera. You are logged in as.

Would you also like to submit a review for this item?